Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s14 1 2 3 4 5
s15 8 9 10 11 12
s16 15 16 17 18 19
s17 22 23 24 25 26
s18 29 30      
 
May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s18     1 2 3
s19 6 7 8 9 10
s20 13 14 15 16 17
s21 20 21 22 23 24
s22 27 28 29 30 31
 
June 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s22          
s23 3 4 5 6 7
s24 10 11 12 13 14
s25 17 18 19 20 21
s26 24 25 26 27 28
 
Several months
Week: Monday, May 13 - Sunday, May 19
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous week   View following week >>
  Monday, May 13 Tuesday, May 14 Wednesday, May 15 Thursday, May 16 Friday, May 17  
Time: Day Day Day Day Day Time:
08:00 - 09:00           08:00 - 09:00
09:00 - 10:00       Reservation No. 6686 Reservation No. 6668 09:00 - 10:00
10:00 - 11:00     Reservation No. 6688  "    10:00 - 11:00
11:00 - 12:00      "      11:00 - 12:00
12:00 - 13:00       Reservation No. 6706   12:00 - 13:00
13:00 - 14:00     Reservation No. 6689  "    13:00 - 14:00
14:00 - 15:00      "  Reservation No. 6669 Reservation No. 6615 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00   Reservation No. 6607 Reservation No. 6703    "  15:00 - 16:00
16:00 - 17:00    "   "  Reservation No. 6614   16:00 - 17:00
17:00 - 18:00        "    17:00 - 18:00
18:00 - 19:00           18:00 - 19:00
19:00 - 20:00           19:00 - 20:00
20:00 - 21:00           20:00 - 21:00
  Monday, May 13 Tuesday, May 14 Wednesday, May 15 Thursday, May 16 Friday, May 17  
Development Freezing
Printable version