Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s36   1 2 3 4
s37 7 8 9 10 11
s38 14 15 16 17 18
s39 21 22 23 24 25
s40 28 29 30    
 
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s40       1 2
s41 5 6 7 8 9
s42 12 13 14 15 16
s43 19 20 21 22 23
s44 26 27 28 29 30
 
November 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
Several months
October 2020
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Thu 01 Fri 02 Mon 05 Tue 06 Wed 07 Thu 08 Fri 09 Mon 12 Tue 13 Wed 14 Thu 15 Fri 16 Mon 19 Tue 20 Wed 21 Thu 22 Fri 23 Mon 26 Tue 27 Wed 28 Thu 29 Fri 30
Vitrobot  
R

R

R
 
R

R
   
R
 
R
 
R

R

R
 
R
     
R

R

R
 
R

R

R
 
R
 
R
 
R
 
R
       
R
 
R
 
R

R
 
R
Freezing
Printable version