Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s44         1
s45 4 5 6 7 8
s46 11 12 13 14 15
s47 18 19 20 21 22
s48 25 26 27 28 29
 
December 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s48          
s49 2 3 4 5 6
s50 9 10 11 12 13
s51 16 17 18 19 20
s52 23 24 25 26 27
s01 30 31      
 
January 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s01     1 2 3
s02 6 7 8 9 10
s03 13 14 15 16 17
s04 20 21 22 23 24
s05 27 28 29 30 31
 
Several months
December 2019
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Mon 02 Tue 03 Wed 04 Thu 05 Fri 06 Mon 09 Tue 10 Wed 11 Thu 12 Fri 13 Mon 16 Tue 17 Wed 18 Thu 19 Fri 20 Mon 23 Tue 24 Wed 25 Thu 26 Fri 27 Mon 30 Tue 31
Vitrobot  
R

R
 
R

R
 
R

R

R
 
R
 
R

R

R
 
R
 
R

R

R
 
R
       
R
 
R
                 
Development Freezing
Printable version