Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s49   1 2 3 4
s50 7 8 9 10 11
s51 14 15 16 17 18
s52 21 22 23 24 25
s53 28 29 30 31  
 
January 2021
Mon Tue Wed Thu Fri
s53         1
s01 4 5 6 7 8
s02 11 12 13 14 15
s03 18 19 20 21 22
s04 25 26 27 28 29
 
February 2021   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s05 1 2 3 4 5
s06 8 9 10 11 12
s07 15 16 17 18 19
s08 22 23 24 25 26
 
Several months
January 2021
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
       
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8688
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8690
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8691
14:30~16:30
Vitrobot
Reservation No. 8711
14:30~16:30
Vitrobot
Reservation No. 8689
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 8719
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8717
16:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8723
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8716
10:00~11:00
Vitrobot
Reservation No. 8748
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8747
14:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8714
14:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8751
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8718
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8749
18:00~20:00
Vitrobot
Reservation No. 8786
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8788
18:00~20:00
Vitrobot
Reservation No. 8815
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 8829
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8830
09:30~10:30
Vitrobot
Reservation No. 8834
14:00~15:00
Vitrobot
Reservation No. 8943
17:00~19:00
Vitrobot
Reservation No. 8953
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8962
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 8964
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8965
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8963
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8970
Freezing
Printable version