Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Titan Krios
<<   September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s36   1 2 3 4 5 6
s37 7 8 9 10 11 12 13
s38 14 15 16 17 18 19 20
s39 21 22 23 24 25 26 27
s40 28 29 30        
 
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s40       1 2 3 4
s41 5 6 7 8 9 10 11
s42 12 13 14 15 16 17 18
s43 19 20 21 22 23 24 25
s44 26 27 28 29 30 31  
 
November 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
s44             1
s45 2 3 4 5 6 7 8
s46 9 10 11 12 13 14 15
s47 16 17 18 19 20 21 22
s48 23 24 25 26 27 28 29
s49 30            
 
Several months
October 2020
Titan Krios - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
     
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8157
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8159
<====Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8159
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8159
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8242
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8242
Full day
Titan Krios
Reservation No. 8443
Day
Titan Krios
Reservation No. 8357
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8306
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8306
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8283
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8283
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8284
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8284
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8305
<====Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8305
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8305
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8444
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8444
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8373
<====Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8373
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8373
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8307
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8307
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8421
<====Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8421
<====Full day
Titan Krios
Reservation No. 8421
Full day
Titan Krios
Reservation No. 8420
Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8341
<====Full day====>
Titan Krios
Reservation No. 8341
 
Single Particle Development Tomography Cryo cycle Maintenance RCT Single particle - ext Tomo - ext
Printable version