Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   July 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s27     1 2 3
s28 6 7 8 9 10
s29 13 14 15 16 17
s30 20 21 22 23 24
s31 27 28 29 30 31
 
August 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s31          
s32 3 4 5 6 7
s33 10 11 12 13 14
s34 17 18 19 20 21
s35 24 25 26 27 28
s36 31        
 
September 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s36   1 2 3 4
s37 7 8 9 10 11
s38 14 15 16 17 18
s39 21 22 23 24 25
s40 28 29 30    
 
Several months
August 2020
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
         
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8126
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8132
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 8135
15:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8143
17:00~19:00
Vitrobot
Reservation No. 8150
11:00~13:00
Vitrobot
Reservation No. 8136
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8139
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 8151
09:00~11:00
Vitrobot
Reservation No. 8172
16:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 8170
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 8183
       
Freezing
Printable version