Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s01     1 2 3
s02 6 7 8 9 10
s03 13 14 15 16 17
s04 20 21 22 23 24
s05 27 28 29 30 31
 
February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s05          
s06 3 4 5 6 7
s07 10 11 12 13 14
s08 17 18 19 20 21
s09 24 25 26 27 28
 
March 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s09          
s10 2 3 4 5 6
s11 9 10 11 12 13
s12 16 17 18 19 20
s13 23 24 25 26 27
s14 30 31      
 
Several months
February 2020
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
         
13:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7610
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7608
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7618
10:00~11:00
Vitrobot
Reservation No. 7629
11:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7630
12:00~13:00
Vitrobot
Reservation No. 7631
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7638
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7651
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7656
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7658
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7659
09:00~10:00
Vitrobot
Reservation No. 7654
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7657
13:00~15:00
Vitrobot
Reservation No. 7671
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7672
09:30~11:30
Vitrobot
Reservation No. 7675
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7680
10:00~11:00
Vitrobot
Reservation No. 7689
11:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7690
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7694
Freezing
Printable version