Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   July 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s27 1 2 3 4 5
s28 8 9 10 11 12
s29 15 16 17 18 19
s30 22 23 24 25 26
s31 29 30 31    
 
August 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s31       1 2
s32 5 6 7 8 9
s33 12 13 14 15 16
s34 19 20 21 22 23
s35 26 27 28 29 30
 
September 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s35          
s36 2 3 4 5 6
s37 9 10 11 12 13
s38 16 17 18 19 20
s39 23 24 25 26 27
s40 30        
 
Several months
August 2019
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
     
15:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 7065
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7066
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 7068
16:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7069
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7078
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7073
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7085
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7086
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7096
13:00~15:00
Vitrobot
Reservation No. 7089
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7099
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7087
13:30~15:30
Vitrobot
Reservation No. 7121
09:00~11:00
Vitrobot
Reservation No. 7122
Freezing
Printable version