Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   February 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s05         1
s06 4 5 6 7 8
s07 11 12 13 14 15
s08 18 19 20 21 22
s09 25 26 27 28  
 
March 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s09         1
s10 4 5 6 7 8
s11 11 12 13 14 15
s12 18 19 20 21 22
s13 25 26 27 28 29
 
April 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s14 1 2 3 4 5
s15 8 9 10 11 12
s16 15 16 17 18 19
s17 22 23 24 25 26
s18 29 30      
 
Several months
March 2019
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
       
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 6436
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 6478
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 6497
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 6507
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 6524
09:00~11:00
Vitrobot
Reservation No. 6501
11:00~13:00
Vitrobot
Reservation No. 6502
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 6545
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 6551
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 6520
13:00~15:00
Vitrobot
Reservation No. 6521
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 6534
11:00~13:00
Vitrobot
Reservation No. 6532
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 6528
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 6438
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 6439
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 6493
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 6494
Freezing
Printable version