Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s44         1
s45 4 5 6 7 8
s46 11 12 13 14 15
s47 18 19 20 21 22
s48 25 26 27 28 29
 
December 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s48          
s49 2 3 4 5 6
s50 9 10 11 12 13
s51 16 17 18 19 20
s52 23 24 25 26 27
s01 30 31      
 
January 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s01     1 2 3
s02 6 7 8 9 10
s03 13 14 15 16 17
s04 20 21 22 23 24
s05 27 28 29 30 31
 
Several months
December 2019
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
         
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 7456
16:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7458
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 7459
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7427
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7437
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 7436
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7426
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7438
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7460
13:00~15:00
Vitrobot
Reservation No. 7493
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7492
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7495
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 7442
16:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7496
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7497
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 7499
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7483
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 7482
     
Freezing
Printable version