Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   October 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s40   1 2 3 4
s41 7 8 9 10 11
s42 14 15 16 17 18
s43 21 22 23 24 25
s44 28 29 30 31  
 
November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s44         1
s45 4 5 6 7 8
s46 11 12 13 14 15
s47 18 19 20 21 22
s48 25 26 27 28 29
 
December 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s48          
s49 2 3 4 5 6
s50 9 10 11 12 13
s51 16 17 18 19 20
s52 23 24 25 26 27
s01 30 31      
 
Several months
November 2019
Vitrobot - All reservations Change the display mode
<< View previous month   View following month >>
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday
       
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7318
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7319
15:00~17:00
Vitrobot
Reservation No. 7359
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7365
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7354
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7367
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7368
13:00~15:00
Vitrobot
Reservation No. 7419
16:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7420
08:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7422
14:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7429
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7447
12:00~14:00
Vitrobot
Reservation No. 7448
14:00~16:00
Vitrobot
Reservation No. 7392
17:00~18:00
Vitrobot
Reservation No. 7474
10:00~12:00
Vitrobot
Reservation No. 7340
12:00~14:00
Vitrobot
Reservation No. 7410
Freezing
Printable version