Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s40       1 2
s41 5 6 7 8 9
s42 12 13 14 15 16
s43 19 20 21 22 23
s44 26 27 28 29 30
 
November 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
December 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s49   1 2 3 4
s50 7 8 9 10 11
s51 14 15 16 17 18
s52 21 22 23 24 25
s53 28 29 30 31  
 
Several months
November 2020
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous month   View following month >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
         
14:00~18:00
Reservation No. 8435
 
14:30~16:30
Reservation No. 8460
18:00~19:00
Reservation No. 8449
 
 
14:00~16:00
Reservation No. 8468
 
14:00~16:00
Reservation No. 8469
16:00~18:00
Reservation No. 8470
 
10:00~11:00
Reservation No. 8473
11:00~12:00
Reservation No. 8474
14:00~16:00
Reservation No. 8472
 
14:00~17:00
Reservation No. 8466
17:00~19:00
Reservation No. 8490
 
 
10:00~11:00
Reservation No. 8492
11:00~12:00
Reservation No. 8493
 
14:00~16:00
Reservation No. 8500
 
 
10:00~12:00
Reservation No. 8528
17:00~20:00
Reservation No. 8516
 
14:00~16:00
Reservation No. 8530
18:00~20:00
Reservation No. 8542
 
10:00~12:00
Reservation No. 8515
16:00~18:00
Reservation No. 8548
18:00~20:00
Reservation No. 8549
 
09:30~11:30
Reservation No. 8529
12:00~13:00
Reservation No. 8550
13:00~14:00
Reservation No. 8551
14:00~18:00
Reservation No. 8497
 
 
16:00~18:00
Reservation No. 8563
 
15:00~17:00
Reservation No. 8567
18:00~20:00
Reservation No. 8580
 
 
09:30~12:30
Reservation No. 8585
 
         
Freezing
Printable version