Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s36   1 2 3 4
s37 7 8 9 10 11
s38 14 15 16 17 18
s39 21 22 23 24 25
s40 28 29 30    
 
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s40       1 2
s41 5 6 7 8 9
s42 12 13 14 15 16
s43 19 20 21 22 23
s44 26 27 28 29 30
 
November 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
Several months
October 2020
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous month   View following month >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
     
09:30~11:30
Reservation No. 8321
14:00~17:00
Reservation No. 8296
17:00~19:00
Reservation No. 8325
 
13:00~14:00
Reservation No. 8328
14:00~15:00
Reservation No. 8329
 
 
15:00~17:00
Reservation No. 8331
 
10:00~12:00
Reservation No. 8342
 
13:00~14:00
Reservation No. 8347
14:00~16:00
Reservation No. 8351
17:00~20:00
Reservation No. 8353
 
14:00~17:00
Reservation No. 8356
 
   
14:00~16:00
Reservation No. 8315
16:00~17:00
Reservation No. 8364
18:00~20:00
Reservation No. 8368
 
10:00~12:00
Reservation No. 8310
14:00~16:00
Reservation No. 8333
16:00~17:00
Reservation No. 8365
 
15:00~17:00
Reservation No. 8375
 
14:00~16:00
Reservation No. 8382
 
14:00~17:00
Reservation No. 8383
 
14:30~16:30
Reservation No. 8386
 
   
 
11:00~13:00
Reservation No. 8425
 
09:00~13:00
Reservation No. 8426
 
10:00~12:00
Reservation No. 8439
14:00~16:00
Reservation No. 8423
 
09:00~12:00
Reservation No. 8447
 
Freezing
Printable version