Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s05          
s06 3 4 5 6 7
s07 10 11 12 13 14
s08 17 18 19 20 21
s09 24 25 26 27 28
 
March 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s09          
s10 2 3 4 5 6
s11 9 10 11 12 13
s12 16 17 18 19 20
s13 23 24 25 26 27
s14 30 31      
 
April 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s14     1 2 3
s15 6 7 8 9 10
s16 13 14 15 16 17
s17 20 21 22 23 24
s18 27 28 29 30  
 
Several months
March 2020
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous month   View following month >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
         
 
17:00~18:00
Reservation No. 7707
 
 
09:00~11:00
Reservation No. 7715
13:00~15:00
Reservation No. 7708
15:00~16:00
Reservation No. 7709
 
11:00~13:00
Reservation No. 7723
 
 
14:30~16:30
Reservation No. 7730
 
15:00~17:00
Reservation No. 7747
 
10:00~12:00
Reservation No. 7748
 
09:00~11:00
Reservation No. 7752
13:30~15:30
Reservation No. 7754
16:00~18:00
Reservation No. 7757
 
16:00~18:00
Reservation No. 7753
 
       
         
         
Development Freezing
Printable version