Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
> Vitrobot
<<   May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s18     1 2 3
s19 6 7 8 9 10
s20 13 14 15 16 17
s21 20 21 22 23 24
s22 27 28 29 30 31
 
June 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s22          
s23 3 4 5 6 7
s24 10 11 12 13 14
s25 17 18 19 20 21
s26 24 25 26 27 28
 
July 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s27 1 2 3 4 5
s28 8 9 10 11 12
s29 15 16 17 18 19
s30 22 23 24 25 26
s31 29 30 31    
 
Several months
June 2019
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous month   View following month >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
         
 
15:00~17:00
Reservation No. 6767
 
15:00~17:00
Reservation No. 6791
 
10:00~12:00
Reservation No. 6788
15:00~16:00
Reservation No. 6795
16:00~18:00
Reservation No. 6771
 
09:00~11:00
Reservation No. 6798
 
     
10:00~12:00
Reservation No. 6838
15:00~17:00
Reservation No. 6830
17:00~18:00
Reservation No. 6842
 
12:30~14:30
Reservation No. 6820
15:00~17:00
Reservation No. 6786
17:00~18:00
Reservation No. 6831
 
09:00~11:00
Reservation No. 6849
 
10:00~12:00
Reservation No. 6752
14:00~15:00
Reservation No. 6754
 
09:00~11:00
Reservation No. 6753
12:00~14:00
Reservation No. 6826
 
15:00~17:00
Reservation No. 6866
17:00~18:00
Reservation No. 6867
 
09:30~11:30
Reservation No. 6862
 
14:00~16:00
Reservation No. 6892
 
 
08:00~09:00
Reservation No. 6903
10:00~12:00
Reservation No. 6801
16:00~17:00
Reservation No. 6802
 
10:00~12:00
Reservation No. 6863
13:00~15:00
Reservation No. 6886
 
10:00~12:00
Reservation No. 6859
12:00~13:00
Reservation No. 6921
14:00~16:00
Reservation No. 6898
16:00~17:00
Reservation No. 6900
 
Freezing
Printable version