Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
> Vitrobot
<<   August 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s31       1 2
s32 5 6 7 8 9
s33 12 13 14 15 16
s34 19 20 21 22 23
s35 26 27 28 29 30
 
September 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s35          
s36 2 3 4 5 6
s37 9 10 11 12 13
s38 16 17 18 19 20
s39 23 24 25 26 27
s40 30        
 
October 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s40   1 2 3 4
s41 7 8 9 10 11
s42 14 15 16 17 18
s43 21 22 23 24 25
s44 28 29 30 31  
 
Several months
September 2019
Vitrobot - Vitrobot (Vitrobot mark IV)
<< View previous month   View following month >>
MondayTuesdayWednesdayThursdayFriday
         
 
16:00~18:00
Reservation No. 7130
 
16:00~18:00
Reservation No. 7123
 
09:00~11:00
Reservation No. 7133
15:00~17:00
Reservation No. 7138
17:00~18:00
Reservation No. 7137
 
 
   
10:00~12:00
Reservation No. 7145
14:00~15:00
Reservation No. 7132
 
10:00~12:00
Reservation No. 7157
12:00~13:00
Reservation No. 7165
 
 
13:00~15:00
Reservation No. 7146
 
14:00~16:00
Reservation No. 7178
 
16:00~18:00
Reservation No. 7179
 
16:00~18:00
Reservation No. 7185
 
10:00~12:00
Reservation No. 7187
13:00~15:00
Reservation No. 7188
 
10:00~12:00
Reservation No. 7182
14:00~16:00
Reservation No. 7191
16:00~18:00
Reservation No. 7199
 
08:00~10:00
Reservation No. 7200
15:00~17:00
Reservation No. 7202
 
09:00~11:00
Reservation No. 7206
11:00~13:00
Reservation No. 7207
13:00~15:00
Reservation No. 7208
16:00~17:00
Reservation No. 7209
17:00~18:00
Reservation No. 7201
 
09:30~11:30
Reservation No. 7170
13:00~15:00
Reservation No. 7213
15:00~17:00
Reservation No. 7171
17:00~18:00
Reservation No. 7215
 
10:00~12:00
Reservation No. 7197
16:00~18:00
Reservation No. 7214
 
         
Development Freezing
Printable version