Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   December 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s49   1 2 3 4
s50 7 8 9 10 11
s51 14 15 16 17 18
s52 21 22 23 24 25
s53 28 29 30 31  
 
January 2021
Mon Tue Wed Thu Fri
s53         1
s01 4 5 6 7 8
s02 11 12 13 14 15
s03 18 19 20 21 22
s04 25 26 27 28 29
 
February 2021   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s05 1 2 3 4 5
s06 8 9 10 11 12
s07 15 16 17 18 19
s08 22 23 24 25 26
 
Several months
Monday, January 18, 2021
Vitrobot - All reservations
<< Go to previous day Go to following day >>
 Vitrobot
Vitrobot mark IV
(1 person max.)
 
Time: Week
Month
Time:
08:00 - 09:00   08:00 - 09:00
09:00 - 10:00   09:00 - 10:00
10:00 - 11:00   10:00 - 11:00
11:00 - 12:00   11:00 - 12:00
12:00 - 13:00   12:00 - 13:00
13:00 - 14:00   13:00 - 14:00
14:00 - 15:00   14:00 - 15:00
15:00 - 16:00   15:00 - 16:00
16:00 - 17:00   16:00 - 17:00
17:00 - 18:00   17:00 - 18:00
18:00 - 19:00   18:00 - 19:00
19:00 - 20:00   19:00 - 20:00
20:00 - 21:00   20:00 - 21:00
 Vitrobot 
Development Freezing
Printable version