Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   January 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s01     1 2 3
s02 6 7 8 9 10
s03 13 14 15 16 17
s04 20 21 22 23 24
s05 27 28 29 30 31
 
February 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s05          
s06 3 4 5 6 7
s07 10 11 12 13 14
s08 17 18 19 20 21
s09 24 25 26 27 28
 
March 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s09          
s10 2 3 4 5 6
s11 9 10 11 12 13
s12 16 17 18 19 20
s13 23 24 25 26 27
s14 30 31      
 
Several months
Sunday, February 23, 2020
Vitrobot - All reservations
<< Go to previous day Go to following day >>
 Vitrobot
Vitrobot mark IV
(1 person max.)
Temporarily unavailable
 
Time: Week
Month
Time:
08:00 - 09:00 Reservation is impossible 08:00 - 09:00
09:00 - 10:00 Reservation is impossible 09:00 - 10:00
10:00 - 11:00 Reservation is impossible 10:00 - 11:00
11:00 - 12:00 Reservation is impossible 11:00 - 12:00
12:00 - 13:00 Reservation is impossible 12:00 - 13:00
13:00 - 14:00 Reservation is impossible 13:00 - 14:00
14:00 - 15:00 Reservation is impossible 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00 Reservation is impossible 15:00 - 16:00
16:00 - 17:00 Reservation is impossible 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00 Reservation is impossible 17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 Reservation is impossible 18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 Reservation is impossible 19:00 - 20:00
20:00 - 21:00 Reservation is impossible 20:00 - 21:00
 Vitrobot 
Freezing
Printable version