Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   September 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s36   1 2 3 4
s37 7 8 9 10 11
s38 14 15 16 17 18
s39 21 22 23 24 25
s40 28 29 30    
 
October 2020
Mon Tue Wed Thu Fri
s40       1 2
s41 5 6 7 8 9
s42 12 13 14 15 16
s43 19 20 21 22 23
s44 26 27 28 29 30
 
November 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s44          
s45 2 3 4 5 6
s46 9 10 11 12 13
s47 16 17 18 19 20
s48 23 24 25 26 27
s49 30        
 
Several months
Wednesday, October 14, 2020
Vitrobot - All reservations
<< Go to previous day Go to following day >>
 Vitrobot
Vitrobot mark IV
(1 person max.)
 
Time: Week
Month
Time:
08:00 - 09:00   08:00 - 09:00
09:00 - 10:00   09:00 - 10:00
10:00 - 11:00   10:00 - 11:00
11:00 - 12:00   11:00 - 12:00
12:00 - 13:00   12:00 - 13:00
13:00 - 14:00   13:00 - 14:00
14:00 - 15:00 Reservation No. 8315 14:00 - 15:00
15:00 - 16:00 15:00 - 16:00
16:00 - 17:00 Reservation No. 8364 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00   17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 Reservation No. 8368 18:00 - 19:00
19:00 - 20:00 19:00 - 20:00
20:00 - 21:00   20:00 - 21:00
 Vitrobot 
Development Freezing
Printable version