Areas: 
Titan Krios
Glacios (IGBMC)
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
SEM
Resources:
Vitrobot
<<   April 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s14 1 2 3 4 5
s15 8 9 10 11 12
s16 15 16 17 18 19
s17 22 23 24 25 26
s18 29 30      
 
May 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s18     1 2 3
s19 6 7 8 9 10
s20 13 14 15 16 17
s21 20 21 22 23 24
s22 27 28 29 30 31
 
June 2019   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s22          
s23 3 4 5 6 7
s24 10 11 12 13 14
s25 17 18 19 20 21
s26 24 25 26 27 28
 
Several months
Tuesday, May 07, 2019
Vitrobot - All reservations
<< Go to previous day Go to following day >>
 Vitrobot
Vitrobot mark IV
(1 person max.)
Temporarily unavailable
 
Time: Week
Month
Time:
08:00 - 09:00   08:00 - 09:00
09:00 - 10:00   09:00 - 10:00
10:00 - 11:00   10:00 - 11:00
11:00 - 12:00   11:00 - 12:00
12:00 - 13:00   12:00 - 13:00
13:00 - 14:00   13:00 - 14:00
14:00 - 15:00   14:00 - 15:00
15:00 - 16:00 Reservation No. 6674 15:00 - 16:00
16:00 - 17:00 16:00 - 17:00
17:00 - 18:00   17:00 - 18:00
18:00 - 19:00   18:00 - 19:00
19:00 - 20:00   19:00 - 20:00
20:00 - 21:00   20:00 - 21:00
 Vitrobot 
Freezing
Printable version