Areas: 
Titan Krios
Glacios (Novalix)
Polara
Tecnai F20
CM120
Vitrobot
Glow discharge
Clipping station
Resources:
Vitrobot
<<   November 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s44         1
s45 4 5 6 7 8
s46 11 12 13 14 15
s47 18 19 20 21 22
s48 25 26 27 28 29
 
December 2019
Mon Tue Wed Thu Fri
s48          
s49 2 3 4 5 6
s50 9 10 11 12 13
s51 16 17 18 19 20
s52 23 24 25 26 27
s01 30 31      
 
January 2020   >>
Mon Tue Wed Thu Fri
s01     1 2 3
s02 6 7 8 9 10
s03 13 14 15 16 17
s04 20 21 22 23 24
s05 27 28 29 30 31
 
Several months
Thursday, December 05, 2019
Vitrobot - All reservations
<< Go to previous day Go to following day >>
 Vitrobot
Vitrobot mark IV
(1 person max.)
 
Time: Week
Month
Time:
08:00 - 12:00   08:00 - 12:00
12:00 - 16:00 Reservation No. 7438 12:00 - 16:00
16:00 - 20:00 16:00 - 20:00
 Vitrobot 
Freezing
Printable version